Tanda-Tanda Kiamat Besar

Tanda-tanda Kiamat merupakan petunjuk atau isyarat tentang hampirnya kedatangan Hari Kiamat. Umat Islam percaya bahawa pengakhiran alam semesta ialah sebahagian daripada rahsia Allah dan tiada satu makhlukpun yang mengetahui waktu sebenar berlakunya Kiamat.

Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad s.w.t memberitahu bahawa sebelum tiba Hari Kiamat itu, tanda-tandanya akan muncul dan disaksikan oleh manusia. Turutan tanda-tanda tersebut bermula dengan tanda-tanda yang kecil dan kemudian disusuli dengan tanda-tanda besar.

Tanda-Tanda Kiamat Besar

Kiamat besar tidak akan terjadi, sebelum muncul beberapa  tanda-tandanya.  Sesuai dengan sebuah hadist dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari ra. berkata:

“Datang kepada kami Rasulullah SAW dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda: “Apa yang kamu perbincangkan?” Kami menjawab: “Kami sedang berbincang tentang hari kiamat”

Lalu Nabi SAW bersabda: “Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya.” Kemudian beliau menyebutkannya:

“Asap, Dajjal, binatang besar, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam Alaihissalam, Ya’juj dan Ma’juj, tiga kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia ke Padang Mahsyar mereka.“ (HR Muslim)

8 Tanda-tanda kiamat besar menurut Rasulullah:

1. Asap

Tanda-tanda kiamat besar yaitu munculnya Asap atau dukhan yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti flu di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir.

2. Munculnya Dajjal

Tanda-tanda kiamat besar yang kedua Dajjal diceritakan hanya memiliki satu mata dengan mata sebelah kanan buta. Diceritakan bahwa ia akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan sehingga banyak orang yang akan mendengar seruannya.

3. Binatang Besar

Dalam ayat Al-Quran mengatakan akan ada binatang besar yang hadir di bumi untuk menunjukkan kekuasaan Allah.

“Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat- ayat Kami” (Qs. An Naml ayat 82).

Baca: Tanda-Tanda Kiamat (Kecil)

4. Matahari muncul dari barat

Tanda-tanda kiamat besar yang keempat yaitu matahari akan muncul dari arah matahari terbenam.

Tanda-Tanda Kiamat Besar: Turunnya Nabi Isa AS

5. Turunnya Nabi Isa

Dalam surat Ali Imran ayat 55 mengatakan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, melainkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Saat hari kiamat besar terjadi nantinya Nabi Isa diturunkan kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal.

6. Ya’juj dan Ma’juj

Ya’juj dan Ma’juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di bukit Thursina.

7. Tiga Penenggelaman Bumi

Pada hari kiamat akan terjadi penenggelaman daratan dimuka bumi yang meliputi bagian bumi bagian barat, timur serta jazirah Arab.

8. Munculnya Api yang Mengumpulkan Manusia

Kiamat akan terjadi ketika api keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke Syam. Sesuai dengan hadist berikut ini:

Kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz, yang akan menerangi leher onta daerah Bushra. (HR. Bukhari 7118 & Muslim 2902).

Semoga bermanfaat dunia akhirat!

About admin 1105 Articles
Informasi, Fakta, Perkongsian Bermanfaat, Sejarah, Sukan dan Tidak Ketinggalan Berita Viral dan Hiburan

Be the first to comment

Leave a Reply